Skip to content

Kancelaria Notarialna
w Zielonej Górze
A. Hładczuk, A. Sułek

Notariusz Zielona Góra

Notariusz Zielona Góra

Podatki

Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych pobiera także odpowiednie podatki od czynności cywilnoprawnych oraz podatki od spadków i darowizn. Szczegółowe wartości pobieranych opłat podatkowych określają ustawy :

Opłaty Sądowe

Notariusz zobowiązany jest również do pobrania należnych opłat sądowych. Szczegółowe wartości pobieranych opłat podatkowych określa ustawa: