Kancelaria Notarialna w Zielonej Górze Godziny otwarcia
Notariusz Zielona Góra
Podatki
Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych pobiera także odpowiednie podatki od czynności cywilnoprawnych oraz podatki od spadków i darowizn. Szczegółowe wartości pobieranych opłat podatkowych określają ustawy : Opłaty Sądowe
Notariusz zobowiązany jest również do pobrania należnych opłat sądowych. Szczegółowe wartości pobieranych opłat podatkowych określa ustawa: